Jalostus ja terveys

Kasvattajan arkipäivään ja suruihin kuuluvat myös tapaukset, joissa koira sairastuu - joko perinnöl-
lisistä tai muista syistä.

Vaikka kasvattajan vastuulla suurelta osalta onkin tuottaa terveitä ja rotumääritelmän mukaisia
yksilöitä, on jalostustyö varsin hankalaa ja tuottaa aina yllätyksiä. Kasvattajan kannalta erityisen
ongelmallista on, että jalostukseen käytetyt yksilöt ovat näennäisesti terveitä - samoin kuin ovat
olleet niiden vanhemmat ja mahdollisesti jo monet vanhemmat useassa sukupolvessa, mutta silti
ne saattavat perimässään kantaa sairauksia aiheuttavia geenejä. Mopseilla esiintyy joukko
erilaisia perinnöllisiä vikoja ja sairauksia, joidenka periytyminen on useiden eri perintötekijöiden
yhteisvaikutusta ja tapahtuu usein resessiivisesti eli piilevästi.

Nykyään tutkitaan jo terveyttä/sairautta monelta osin; esimerkiksi silmä-, lonkka-, kyynär- ja
polvitutkimukset ovat kiitettävästi yleistyneet viime vuosina.

PDE, eli mopsien aivokuume on yksi vakavista mahdoillisesti perinnöllisistä sairauksista, ja sen aiheuttama virheellinen geeni on hiljattain löydetty. PDE on useimmissa tapauksissa kuolemaan johtava tila ja varsin nuorella iällä. DLA- testillä pystytään kartoittamaan nämä sairaat geenit, mutta työ on vasta alussaan. Kaiken lisäksi terve geenipari N/N ei suinkaan takaa sitä, etteikö koira sairastuisi - riski sairastumiseen on vain huomattavasti pienempi.

Mopseilla useimmat perinnölliset sairaudet ilmenevät vasta aikuisiässä. Suunnitelmallisesta
kasvatustyöstä huolimatta kasvattajan on vaikea ennakoida mahdollisia myöhemmällä iällä ilmeneviä sairauksia. Itseäni en vielä voi lukea vanhojen ja kokeneiden kasvattajien joukkoon, maailmalle on lähtenyt vasta kahdeksan pentuetta ja vanhimmat Jitterpug-koirat ovat vasta 11-vuotiaita. Silti omalle kohdallenikin on jo sattunut joitakin ikäviä ja pysähdyttäviä sairastumisia omissa kasvateissani (näimä löytyvät tältä sivulta otsikon alta "Todetut sairaudet", eikä niitä pelkällä olankohautuksella voi sivuuttaa eikä koiranomistajaa yhtään auta se, että itse kärsin yhtälailla noista sairastumisista tai kuten yhdessä tapauksessa, koiran menettämisestä.

Viralliset hengitystutkimukset aloitetaan keväällä 2017.

Lisäksi kannattaa aina muistaa, että niin koiran ulkoiseen olomuotoon kuin sen terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttaa genotyypin lisäksi myös fenotyyppi eli pennusta saakka annettu oikeanlainen ravinto, liikunta ja virikkeet tulevat terveyttä omalta osaltaan.

Viralliset terveystutkimukset

koiran nimi toimii linkkinä Kennelliiton jalostustietojärjestemään

Jitterpug Black Bebop
Jitterpug Daisy Dee
Jitterpug Danny Donelly
Jitterpug Evoria
Jitterpug Ellington

PDE-testit

Jitterpug Evoria N/S
Jitterpug Golden Princess N/N
Alfa N/N
Alarm N/N

Sairaudet

Jitterpug Black Cello: vakava demodikoosi eli sikaripunkkitartunta
Jitterpug Boogie-Woogie: Piilokives
Jitterpug Elridge: mopsien aivokuume, johon koira kuollut vähän yli vuoden vanhana

Jitterpug Black Flamenco: synnynnäinen kaihi
Jitterpug Danny Donelly: kaihi (todettu 4 vuoden iässä)